Alergologia

Alergologia

Internista-alergolog

  • konsultacje internistyczne,
  • pulmonologiczne,
  • alergologiczne,
  • testy alergiczne oraz odczulanie

Punktowe testy skórne (PTS) są podstawową metodą diagnostyczną w alergologii. Pozwalają na stwierdzenie reakcji zależnej od IgE w obrębie skóry. Podawany alergen wiąże się ze swoistą immunoglobuliną IgE na powierzchni mastocytów, co doprowadza do uwolnienia z nich histaminy, która powoduje w obrębie skóry powstanie reakcji pod postacią widocznego bąbla i rumienia. Do testów zazwyczaj używa się standaryzowanych alergenów. PTS charakteryzują się dużym bezpieczeństwem, łatwością i szybkością wykonania. Kroplę roztworu zawierającego alergen umieszcza się na przedniej powierzchni przedramion lub skórze pleców, a następnie delikatnie nakłuwa specjalnym sterylnym lancetem w celu wprowadzenia alergenu do naskórka. Wynik odczytuje się w chwili największego nasilenia reakcji, tj. po upływie ok. 15-20 min. Wskazaniem do wykonania PTS jest potwierdzenie podejrzenia, że określony alergen jest przyczyną zależnej od IgE reakcji nadwrażliwości, w celu jego unikania lub zastosowania leczenia w postaci immunoterapii alergenowej. Przeciwwskazaniami do wykonania punktowych testów skórnych są: ciąża, pokrzywka, brak możliwości odstawienia leków przeciwalergicznych (cetyryzyna, loratadyna, feksofenadyna itp.), które należy odstawić minimum na 5-7 dni przed planowanym badaniem. Punktowe testy skórne wykonuje się u dorosłych oraz dzieci powyżej 5 roku życia lub wyjątkowo nawet wcześniej, po zapewnieniu uzyskania minimum współpracy ze strony dziecka umożliwiającej poprawne ich wykonanie.

Alergologia

Alergologia

Skorzystaj z pomocy alergologa

Testy płatkowe wykonywane przez doświadczonego alergologa są jedynym wiarygodnym badaniem pomocniczym w diagnostyce kontaktowego zapalenia skóry. Zetknięcie alergenu ze skórą wywołuje miejscowy odczyn skóry w wyniku reakcji między badanym alergenem kontaktowym a limfocytami swoiście uczulonymi na ten alergen. Wykonanie testów płatkowych jest wskazane u każdego chorego z przewlekłym, swędzącym wypryskiem, jeżeli podejrzewa się, że przyczyną tej choroby może być alergia kontaktowa. Zestaw standardowy (Europejska Seria Podstawowa) zawiera 28 alergenów, min. metale i ich związki, detergenty, kosmetyki, konserwanty, zapachy kosmetyczne, spożywcze i chemiczne. Testy kontaktowe zakładamy w poniedziałki lub we wtorki. Alergeny w specjalnych komorach lub krążkach bibułowych nakłada się na skórę pleców w okolicy międzyłopatkowej i umocowuje plastrami. Odczytu dokonuje się po zdjęciu plastrów po 48 godzinach od założenia. Drugiego odczytu dokonuje się po 72 lub 96 godzinach od założenia. W czasie wykonywania testów pacjent musi być zdrowy, skóra pleców niezmieniona chorobowo a okres od ostatniej aplikacji glikokortykosteroidów stosowanych ogólnoustrojowo lub miejscowo oraz ekspozycji na światło słoneczne (np. po wakacjach nad morzem) lub zabiegach w solarium powinien wynosić minimum 4 tygodnie.

Alergolog Alergolog

Testy alergiczne na alergeny pokarmowe, wziewne i kontaktowe.

Facebook

YouTube

Google Plus

Follow Me on Pinterest